Nabídka služeb

STAVEBNÍ PRÁCE
 • stavby bytových a rodinných domů a komerčních objektů
 • rekonstrukce a opravy - přístavby, nástavby, vestavby, demolice.....
 • zateplování a opravy fasád ( Hasit, Weber, Basf, Stomix, Capatec.... )
 • základové desky
 • dlážděné plochy
 • strojní omítky HASIT
 • výstavba kanalizací, vodovodů, přípojek, ...
 • veškeré zemní práce
 • odvodnění stavebních a jiných pozemků
 • polní cesty - výstavba, opravy
 • řezání živičných a betonových povrchů
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
 • silážní žlaby, jímky, hnojiště
 • objekty pro chov zvířat
 • výstavba provozních objektů, rekonstrukce
MELIORAČNÍ PRÁCE
 • opravy drenáží zemědělských ploch
 • podzemní a povrchové odvodnění zamokřených půd
 • údržba melioračních detailů (skruže, šachty, meliorace,…)
 • úpravy a čištění malých vodních toků, revitalizace
 • úpravy svahů a terénů
 • rybníky - opravy výpustí (stavidel), přelivů,…

Máte-li zájem o naše služby či bližší informace, kontaktujte nás. 
Domluvte si s námi individuální schůzku, rádi Vás navštívíme.